Quay về trang chủ

Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân

Ứng dụng CAS không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và không yêu cầu đăng nhập để sử dụng ứng dụng

Quyền cấp cho ứng dụng

Tuy nhiên, để ứng dụng có thể hoạt động hiệu quả, có một số quyền chúng tôi cần bạn cung cấp.

  • Quyền sử dụng Camera: quyền này giúp chúng tôi sử dụng Camera của bạn để đọc các mã QR dán trên sản phẩm.

Thông tin khác

Ngoài ra chúng tôi sẽ lưu trữ lại những lượt kiểm tra quét sản phẩm để hỗ trợ việc xác định hàng giả. KHÔNG thông tin cá nhân nào của bạn sẽ được lưu trữ trên hệ thống.