CAS - Ứng dụng chống hàng giả công nghệ Blockchain 3.0

Dùng thử ngay

Dễ sử dụng và tuyệt đối bảo mật

Ai cũng có thể sử dụng ngay sau khi cài đặt ứng dụng.


Tem QR Code

Dễ dàng xác thực thông qua việc quét mã QR Code

NFC Icon

Tem NFC

Xác thực bảo mật không giới hạn với tem điện tử NFC

Mobile Icon

Android / iOS

Ứng dụng có sẵn ở trên cả App Store và Google Play

Blockchain Icon

Blockchain 3.0

Công nghệ Blockchain 3.0 không thể hack, tuyệt đối bảo mật

Tải ứng dụng

Tải ngay ứng dụng CAS từ App Store và Google Play.

Vì sao chọn CAS?

  • Bảo vệ hàng thật
  • Thao tác xác thực dễ dàng
  • Quản lý tem sản phẩm thuận tiện
  • Hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ
Liên hệ

Góp ý cho đội ngũ phát triển

Gửi email